Sản phẩm nổi bật

Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Chày cối proctor tiêu chuẩn

1.300.000VNĐ 1.100.000VNĐ

Sản phẩm nổi bật

Máy kiểm tra lão hóa Ozone

Liên hệ báo giá
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Thước kẹp điện tử Panme

1.800.000VNĐ 1.500.000VNĐ
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Cối chày đồng

1.100.000VNĐ 750.000VNĐ

Sản phẩm nổi bật

Máy nén thủy lực

Liên hệ báo giá
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Phễu rót cát hiện trường

1.500.000VNĐ 1.300.000VNĐ
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Máy bắt lửa nhựa đường

4.000.000VNĐ 3.500.000VNĐ
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Thước kẹp cải tiến

480.000VNĐ 450.000VNĐ

KHUÔN ĐÚC MẪU THÍ NGHIỆMXem thêm

KHUÔN ĐÚC MẪU THÍ NGHIỆM

Khuôn đúc mẫu bê tông thấm bằng thép

Liên hệ báo giá
Giảm giá!

KHUÔN ĐÚC MẪU THÍ NGHIỆM

Khuôn đúc mẫu bê tông kép 3

1.000.000VNĐ 900.000VNĐ
430.000VNĐ

KHUÔN ĐÚC MẪU THÍ NGHIỆM

Bộ khuôn marshall

Liên hệ báo giá
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Đầu bịt mẫu capping

450.000VNĐ 400.000VNĐ
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

khuôn CBR tiêu chuẩn

1.500.000VNĐ 1.400.000VNĐ

KHUÔN ĐÚC MẪU THÍ NGHIỆM

Khuôn le chatelier

120.000VNĐ
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Khuôn đúc mẫu vữa 40x40x160 mm

350.000VNĐ 330.000VNĐ

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP - MỐI HÀNXem thêm

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP - MỐI HÀN

Máy kéo nén đa năng wew-1000b

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP - MỐI HÀN

Bộ ngàm kẹp thép

4.000.000VNĐ
Liên hệ báo giá
Giảm giá!

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP - MỐI HÀN

Bộ ngàm kéo bu lông

6.500.000VNĐ 6.000.000VNĐ

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP - MỐI HÀN

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CƯỚNG KIM LOẠI

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP - MỐI HÀN

Máy siêu âm khuyết tật cao cấp Epoch – xt

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP - MỐI HÀN

MÁY SIÊU ÂM CHIỀU DÀY 38DL PLUS

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP - MỐI HÀN

Máy siêu âm khuyết tật cầm tay Epoch ltc

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNGXem thêm

Giảm giá!

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNG

Bộ đầm mẫu marshall bằng tay

3.200.000VNĐ 2.800.000VNĐ

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNG

Máy nén bê tông TYA-2000E

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNG

Bộ thử độ sụt bê tông

800.000VNĐ

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNG

Thiết bị bám dính màng sơn

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNG

Máy siêu âm bê tông

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNG

THIẾT BỊ ĐO BỌT KHÍ BÊ TÔNG

Liên hệ báo giá

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG XI MĂNG

Máy trộn jj-5

Liên hệ báo giá

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUMXem thêm

Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Máy bắt lửa nhựa đường

4.000.000VNĐ 3.500.000VNĐ
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Máy khoan lấy mẫu bê tông nhưa

7.500.000VNĐ 6.800.000VNĐ

Sản phẩm nổi bật

Nhiệt kế kim loại

250.000VNĐ

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUM

Cốc hóa mềm nhựa

850.000VNĐ
Liên hệ báo giá
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Máy khoan rút lõi bê tông nhựa

33.000.000VNĐ 30.000.000VNĐ

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUM

Nhớt kế saybolt

Liên hệ báo giá

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUM

Máy Chiết Nhựa Ly Tâm

Liên hệ báo giá

CÂN ĐIỆN TỬXem thêm

CÂN ĐIỆN TỬ

CÂN PHÂN TÍCH PIONEER

Liên hệ báo giá

CÂN ĐIỆN TỬ

Cân phân tích độ ẩm

Liên hệ báo giá

CÂN ĐIỆN TỬ

Cân điện tử Ats-GC-27

Liên hệ báo giá
Giảm giá!
2.350.000VNĐ 2.100.000VNĐ

CÂN ĐIỆN TỬ

Cân phân tích Citizen

Liên hệ báo giá

CÂN ĐIỆN TỬ

Cân điện tử citizen

Liên hệ báo giá