Xem tất cả 11 kết quả

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUM

Cốc hóa mềm nhựa

850.000VNĐ
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Máy bắt lửa nhựa đường

4.000.000VNĐ 3.500.000VNĐ

THÍ NGHIỆM DÙNG CHUNG

Máy chết nhựa ly tâm

Liên hệ báo giá

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUM

Máy Chiết Nhựa Ly Tâm

Liên hệ báo giá
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Máy khoan lấy mẫu bê tông nhưa

7.500.000VNĐ 6.800.000VNĐ
Giảm giá!

Sản phẩm nổi bật

Máy khoan rút lõi bê tông nhựa

33.000.000VNĐ 30.000.000VNĐ

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUM

Máy Trộn Bê Tông Nhựa Nóng 15 Lít, 20 lít

Liên hệ báo giá

Sản phẩm nổi bật

Nhiệt kế kim loại

250.000VNĐ

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUM

Nhớt kế saybolt

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA - BITUM

THIẾT BỊ HÓA MỀM NHỰA TỰ ĐỘNG

Liên hệ báo giá