Máy trộn jj-5

Liên hệ báo giá

 Trung Quốc

 12 tháng

Dùng để trộn vữa xi măng phục vụ cho việc nghiên cứu thiết kề mác bê tông xi măng