Cát Tiêu Chuẩn

45.000VNĐ 35.000VNĐ

Cát TCVN 6227:1996

Cát dùng để xác định cường độ của xi măng