khuôn CBR tiêu chuẩn

1.500.000VNĐ 1.400.000VNĐ

Xuất xứ: TATECHCO-VN

Khuôn CBR tiêu chuẩn -Tiêu chuẩn VN, ASTM, mạ cầu vồng. Gồm: Thân khuôn, cổ khuôn, đế khuôn, đĩa đo trương nở, quả gia tải có rãnh, quả gia tải không rãnh, giá đỡ đồng hồ so, đồng hồ so 10×0,01mm