Khung thử nén ống cống – Thiết bị thử nén cống 3 cạnh

Liên hệ báo giá

Bộ khung, thiết bị nén cống 3 cạnh (nén cống ly tâm và cống vuông) bao gồm: Máy nén, thanh gối tựa, thanh truyền lực, các tấm đệm cao su, kính phóng đại, thước căn lá…