Cân phân tích Citizen

Liên hệ báo giá

 CITIZEN – MỸ

 12 tháng

Cân phân tích Citizen theo tiêu chuẩn sẽ gây ấn tượng với hiệu suất tuyệt vời, cung cấp kết quả chính xác trong thời gian ngắn nhất có thể,
Được xây dựng trong chương trình ứng dụng khác hơn cơ bản có trọng lượng dễ dàng làm việc trong phòng thí nghiệm thường ngày của bạn như:

  • Đếm
  • Tỷ lệ trọng lượng
  • Xây dựng
  • Tổng trọng lượng
  • Kiểm tra trọng lượng
  • Thống kê
  • Mật độ Xác định