Xem tất cả 8 kết quả

Giảm giá!

THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU (CÁT , ĐÁ, SỎI)

Bộ chày cối procto cải tiến

1.300.000VNĐ 1.100.000VNĐ

THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Bộ Thí Nghiệm Bentonite

2.800.000VNĐ

THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Bộ Trương Nở Đất

Liên hệ báo giá

THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Bộ xuyên động DCP

Liên hệ báo giá

THÍ NGHIỆM DÙNG CHUNG

Bột lưu huỳnh

Liên hệ báo giá

THÍ NGHIỆM DÙNG CHUNG

Máy Bơm Vữa Lắp Ống Tạo Lỗ

Liên hệ báo giá

THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá