Bộ thử độ sụt bê tông

800.000VNĐ

Bộ côn thử độ sụt bê tông TCVN 3106:93 Vật liệu bằng Inox không rỉ bao gồm: + Côn đo độ sụt kích thước 100 x 200 x 300 mm ( chiều cao 300mm , đáy lớn đường kính 200mm, đáy nhỏ đường kính 100mm). + Phễu nhỏ bằng Inox. + Muôi súc bằng Inox có tay cầm. + Tấm đế kích thước 500 x 500 mm bằng thép mạ + Que chọc đường kính 16 được bo tròn bằng thép 1 đầu + Thước đo dài 30mm. + Bay gạt