Bộ thử cường độ kính theo phương pháp bi rơi

Liên hệ báo giá

Bộ thử cường độ kính theo phương pháp bi rơi.

Điều khiển bi rơi tự động. Điều chỉnh độ chiều cao bi rơi tự do.