Thước kẹp điện tử Panme

1.800.000VNĐ 1.500.000VNĐ

Thước kẹp điện tử panme được dùng trong việc đo kích thước với dải đo 0 – 25mm sai số ± 0,001mm

Thước dùng đo tôn, kính,… đo các vật liệu kích thước trong khoảng 0 – 25mm