Bộ ngàm kẹp thép

4.000.000VNĐ

Bộ ngàm kep thép của máy kéo thép ngàm phẳm, ngàm cong.

Bộ ngàm kẹo théo Φ0 – Φ13

Bộ ngàm kẹo théo Φ13 – Φ26

Bộ ngàm kẹo théo Φ20 – Φ40

Bộ ngàm kẹo théo Φ26 – Φ40

…..