CÂN PHÂN TÍCH PIONEER

Liên hệ báo giá

 Ohaus mỹ

 12 tháng

Cân phân tích Pioneer được thiết kế cho các công việc cân thông thường hàng ngày trong các phòng thí nghiệm, công nghiệp và trường học…

Sản phẩm hàng có sãn, giao hàng toàn quốc.