Khuôn đúc mẫu bê tông thấm bằng thép

Liên hệ báo giá

Khuôn đúc mẫu bê tông thấm bằng thép

Khuôn được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 3116:1993

Khuôn có độ bền cao trong quá trình sử dụng