Khuôn le chatelier

120.000VNĐ

Khuôn Le chatelier 

Xuất xứ: Trung Quốc

Chất liệu: Inox

Khuôn được dùng để tạo mẫu xi măng trong phương pháp xác định độ ổn định của vữa xi măng trong phòng thí nghiệm