Thiết bị phân tích ăn mòn cốt thép canni+

Liên hệ báo giá

 Proceq – Thụy Sĩ

 12 thánh

Máy phân tích ăn mòn cốt thép Canin+ cung cấp hai phương pháp để khảo sát và đánh giá độ an mòn thép trong bê tông.