Cối chày đồng

1.100.000VNĐ 750.000VNĐ

Bộ cối chày đồng được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm. Bộ cối chày đồng dùng để giã cốt liệu, dược liệu….