Cốc hóa mềm nhựa

850.000VNĐ

 Trung Quốc

 12 tháng

Phân phối: Tatechco-VN

Thiết bị đo hóa mềm nhựa dùng để đo nhiệt độ nóng chảy hay kiểm tra thời điểm hóa mềm của nhựa đường