Bộ ép chẻ bê tông hình trụ

2.200.000VNĐ 1.800.000VNĐ

Bộ ép chẻ bê tông hình trụ dùng xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính