Cân khối lượng nặng

Liên hệ báo giá

 CPT-02

 Ohaus mỹ

 12 tháng